کلامی از بزرگان دنیا - وئیس لومباردی
 953
بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا . وئیس لومباردی

|+| نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390  |
 
 
بالا